Vacatures

De Damiate Band Haarlem heeft 4 vacatures voor vrijwilligers, we zijn op zoek naar:

Voorzitter
2e penningmeester
materiaalverantwoordelijke

Wie belangstelling heeft kan een email sturen naar bestuur@damiateband.nl

Materiaalverantwoordelijke:

 • Verantwoordelijk het instrumentarium van DBH, dit alles in nauw overleg met de materiaalcommissaris van het bestuur.
 • Aanwezigheid op maandagavond.
 • Onderhoud materiaal vrachtwagen.
 • Eventuele reparaties doorgeven aan de bestuurscommisaris.

2e Penningmeester

 • De 2e  penningmeester is de 1e penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt deze bij afwezigheid.

Taken 1e penningmeester

 • De 1e penningmeester ontvangt en beheert de geldmiddelen van de vereniging.
 • De penningmeester verricht alle geldelijke transacties namens de vereniging. Hiertoe wordt een reke­ning geopend op naam van de vereniging.De 1e penningmeester maakt nauwkeu­rig aantekeningen van alle inkomsten en uitgaven. Hij/zij doet hiervan melding aan de bestuursverga­dering.
 • Controleren contracten.

Voorzitter

 • Officiële woordvoerder van de ver­eniging.
 • Hij/zij is belast met de algemene leiding van de vereni­ging, de leiding van de bestuursvergadering en de leiding van de algemene ledenverga­de­ring.
 • Hij/zij zorgt voor de naleving van de statuten en regele­menten.