Jeugdcultuurfonds

Omdat álle kinderen mee moeten kunnen doen!

Wat houdt het in?

Het Jeugdcultuurfonds Haarlem stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl hiervoor thuis geen geld is.

Het fonds doet dat door de contributie of lesgeld van de culturele activiteit voor haar rekening te nemen. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging/culturele organisatie.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen niet zelf doen. Dat kan alleen door een zogeheten intermediairs. Een intermediair is bijvoorbeeld de leerkracht van school, een maatschappelijk werker (Centrum voor Jeugd en Gezin, Haarlem Effect, Stichting Kontext, Loket Haarlem etc.), iemand van Jeugdzorg of Jeugdhulpverlening of de huisarts.

De belangrijkste voorwaarden.

  • Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar.
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau of bevinden zich in een schuldsaneringstraject.
  • Wie de HaarlemPas heeft, komt in aanmerking voor een vergoeding.
  • Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen! Alléén intermediairs.
  • Voor meerdere kinderen uit één gezin kunnen aanvragen ingediend worden.
  • Het Jeugdcultuurfonds vergoed wat nodig is tot max. € 450,- (lesgeld + eventueel benodigde attributen) per kind per jaar.
  • Een aanvraag geldt voor 12 maanden. Daarna kan er opnieuw aangevraagd worden.
  • Het fonds maakt het gevraagde bedrag rechtstreeks over aan de club/vereniging of culturele instelling.

Meer informatie of aanvraag indienen?

Ga naar www.jeugdcultuurfonds.nl/haarlem.

Email: consulent.haarlem@jeugdcultuurfonds.nl.

Telefoon: 06-43121900 op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00-14.00 uur.