Bestuur


Voorzitter Vacant
Algemene zaken Mail: voorzitter@damiateband.nl
Secretaris Linda Maarsen
Secretariaat Mail: secretariaat@damiateband.nl
Penningmeester Fred van der Hilst
Algemene financiële zaken Mail: penningmeester@damiateband.nl
2e Voorzitter Wessel Boendermaker
Ondersteuning algemene zaken Mail: voorzitter@damiateband.nl
2e Secretaris Iris Zoon
Ondersteuning secretariaat
Mail: secretariaat2@damiateband.nl
2e penningmeester Vacant
Ondersteuning financiële zaken Mail:
1e commissaris Sjaak Sens
Bandleider Jong Damiate Haarlem
Materiaal (Blazers)
Tel.:
Mail: jdh@damiateband.nl
2e commissaris Sandra van Wel
Bandleider Damiate Band Haarlem
Mail: dbh@damiateband.nl

Tel 06-623724774

3e commissaris Vacant
Bandleider Winterguard Mail:winterguard@damiateband.nl
4e commissaris Vacant
5e commissaris
Website, Public Relations, Boekingen Mail: web-pr@damiateband.nl
Boekingen                     Martijn Brants
  Tel: 06-52626542
Mail: boekingen@damiateband.nl